Karitász krónika 2017

image_pdfimage_print
A teljesség igénye nélkül, összegyűjtöttük a 2017. év fontosabb híreit.
Szeretettel: a dombóvári Karitász közössége

Adventi szeretetvendégség

Krisztusnak itt a földön nincs keze, csak a tiéd. Krisztusnak itt a földön nincs lába, csak a tiéd. A te szemeddel tekint könyörületesen a világra. A te lábaddal jár szerte, hogy jót tegyen. A te kezed, amellyel áld.
2017. december 8-án Avilai Szt. Teréz szavaival hívtuk az egyházközség időseit és tevékeny önkénteseit adventi szeretetvendégségre. A Pannónia étterem tulajdonosi felajánlásának köszönhetően több, mint 100 adományozónak köszönhette meg a Karitász az áldozatos szolgálatot. A meghívottak szentmisén vettek részt, az ebéd előtt dr. Hegedüs János atya mondott köszöntőt, majd a Gyermekmissziós közösség tagjai szép zenés műsorral kedveskedtek a jelenlevőknek.

 

 


December folyamán tüzifát, burgonyát adományoztunk rászoruló családoknak, valamint egy pályázatnak köszönhetően hallókészüléket szereztünk be.

A Coop Zrt-vel együttműködve karácsonyi tartós élelmiszer gyűjtést szerveztünk, december 18-19-én juttattuk el a karácsonyi csomagokat a dombóvári rászoruló családokhoz.

 


Karitász Junior találkozó

A 10-14 év közötti fiatalok első, jó hangulatú találkozójára december 2-án került sor a plébánián. Szeretettel várjuk a folytatást.


 

Ami nagy hálával tölt el: CARITAS HUNGARICA DÍJ

Széllné Arankát idézzük:
A díj a csoportnak szól. Köszönet azoknak, akik minket elismertek ezzel a díjjal és köszönet a csoporttagoknak, azoknak, akik 2010-ben velünk kezdtek és azoknak, akik azóta is folyamatosan dolgoznak a Karitászban. Végül, de nem utolsósorban köszönet azoknak, akik folyamatosan támogatják adományaikkal a Karitász munkáját.

 

A díj indoklása: Aranka a 2010-ben megalakult dombóvári Karitász csoport szervezője, vezetője és aktív tagja is egyben. Egész életében a segítő szándék vezette, idősgondozásban dolgozott vezetőként és pszichiátriai betegeket támogatott. A dombóvári szervezett Karitász az Ő tevőleges vezetése alatt fejlődött fel egy kiválóan működő, sok területet átfogó, komoly szakmai alapon működő szeretetszolgálattá. Különböző munkacsoportokban nagyon hatékonyan foglalkoznak idősekkel, fiatalokkal és hátrányos helyzetbe került családok felemelésével. Munkájukkal felölelik és lefedik a város egész területét és az ott élő hátrányos sorsú családokat. A Caritas Hungarica díj Aranka számára nem csak a személyes elismerést, hanem a Dombóvári Plébániai Karitász csoport megbecsülését is jelenti egyszerre.

A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica díjat. A díj célja biztosítani a karitász önkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el. A díj célja továbbá buzdítani a híveket a karitatív tevékenységre Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítani mások elé azokat a köztünk élő híveket, akik önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében. A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes munkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató. Az elismerést azok kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatása.

 

2017.október 8.


Ruhaosztás, raktárrendezés
Önkénteseink megkezdték az új Karitász raktár rendbetételét. Első alkalommal a ruha adományokat válogattuk, rendszereztük. A következő ruhaosztásra már az új raktárból kerülhet sor.

A ruha adományozás néhány aranyszabálya:
// szívesen fogadunk praktikus alapdarabokat, divatos ruhákat, mindenféle meleg holmit
// mosott, vasalt, összehajtogatott holminak örülünk – ezzel megtisztelnek bennünket és a segélyezetteket is
// ne adományozzunk olyan holmit, amit már mi sem viselnénk, mert annyira elnyűtt vagy ódivatú.
Köszönjük!

2017.szeptember 13.

 RAKTÁR MEGNYITÓ

A Karitász raktárának kialakítása az újdombóvári plébánia épületében az idei év tavaszán, Kutas Attila plébános kezdeményezésére indult el. Nagy szükség volt egy megfelelően kialakított helyiségre, ahol rendben tárolhatók az adományok és kultúrált körülmények között tudjuk fogadni a segélyezetteket. Az önkéntes segítőknek hála, néhány hete elkészült a raktár, ahol a ruha- és tartós élelmiszer adományok tárolhatók.

Önkénteseink első őszi találkozóját dr. Hegedüs János atya nyitotta meg, áldást kérve az új raktárra és a csoporttagok által végzett szolgálatra. A raktár kialakításában tevékenyen résztvevők áldozatos munkáját János atya jelképes ajándék emléklappal köszönte meg. Ezután a Karitász tagjai egyenként bemutatkoztak új plébánosunknak, bemutatva a színes és sokrétű tevékenységet, a Karitászon belüli kiscsoportos munkamegosztást.

Nagy örömünkre szolgált, hogy János atya támogatásáról biztosította a csoportot és hangsúlyozta, hogy a szeretetszolgálat minden hívő számára a legfontosabb küldetés kell, hogy legyen.

Külön örömként számolhatunk be róla, hogy új érdeklődők is részt vettek a találkozón. Imádkozunk értük, hogy a Karitászon belül megtalálják saját helyüket, küldetésüket.

A találkozó bensőséges hangulatú agapéval zárult.

Külön köszönjük Papp Lászlónak – a plébánia épületének kialakítására szánt ideje, áldozatos munkája mellett – az irgalmas szamaritánusról készített falfestményét, ami méltó dísze raktárunknak.

 2017.október 3.

Fiatalodik a Karitász
Árvai Ferenc atya, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója, a Caritas junior és Young Caritas

mozgalmak hazai atyja tartott előadást Pécsett, a múlt szombaton. A rendezvényen közösségünk tagjain kívül meghívott pedagógus vendégeink is részt vettek és már a hazafelé úton ötleteltünk, hogy milyen feltételekkel, hogyan is lehetne a mozgalmat városunkban  elindítani. Feri atya részletes programmal érkezett és hangsúlyozta, hogy a fiatal korosztály megszólításánál a legfontosabb a hitelesség, élményt kell nyújtani, „buli és menő” legyen karitatív közösség tagjának lenni. Reméljük, hamarosan új plébániai csoport létrejöttéről számolhatunk be.

2017. szeptember 9.

 KARITÁSZ TÁBOR

Június második felében, idén hatodik alkalommal szerveztük meg a két hétig tartó Karitász tábort a 6 és 14 év közötti korosztály számára, ahol szokás szerint két turnusban kb. 50-50 gyermek táborozott.  A színes, változatos programokról önkéntes pedagógusok és fiatal segítők gondoskodtak. Hitoktató pedagógusok közreműködésével minden nap “lelki perceken” vettek részt a gyerekek. Háromszori étkezést biztosítottuk és a rászoruló, szegénységben élő gyermekek költségének előteremtésében igyekeztünk segítséget nyújtani.
Rengeteg játék, sport, lelki percek, madármegfigyelés, kutyás bemutató; hogy csak néhányat említsünk a tábori programok közül. Önkénteseink nem unatkoztak, és a mellékelt képek tanúsága szerint a táborozó gyerekek sem 🙂


 Pünkösd Pécsett

 

A Katolikus Karitász és a Gyermekmisszió közösségek szervezésében Pécsre, a Pünkösd hétfői Közösségek Ünnepére utaztak el az érdeklődők, ahol tartalmas, egész napos programsorozat várta őket, amelynek keretében szép élményt nyújtott a Püspöki Palota meglátogatása.

http://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/1831-kozossegek-unnepe


Húsvéti gyűjtés eredménye – 100 darab ajándékcsomag

 A segélyezett családok és egyedülálló idősek nevében hálásan köszönjük az önzetlen segítőknek az adományokat. Összesen több, mint fél tonna tartós élelmiszert tudtunk szétosztani a rászorulók körében. Az összegyűlt pénzadományokból további tartós élelmiszert vásároltunk, így készültek el a csomagok. Hálásan köszönjük az anonim adományozóknak a felajánlott pénz- vagy természetbeni segítséget! Köszönjük a Dombó-Coop Zrt vezetőségének, hogy lehetővé tették a gyűjtést az áruház élelmiszer osztályán és külön köszönet az ott dolgozóknak a jelentős mennyiségű felajánlásért!

2017. április 12.


Öngondoskodó háztartások – vetőmag program

A Katolikus Karitász országos központja több mint 2000 családot ajándékozott meg vetőmagokkal, összesen 6,2 millió forint értékben. Emellett a Karitász egyházmegyei központjai saját forrásukból is kiegészítették a programot, így további 1000 család tudott bekapcsolódni. Dombóváron a segélyezett családok és egyedülállók körében történt igényfelmérés után bekapcsolódtunk a központi akcióba.

2017. március 24.


HÚSVÉTI GYŰJTÉS

 

Március 19-i kezdettel, vasárnaponként a szentmisék ideje alatt tartós élelmiszer gyűjtést szervezünk.

Leginkább konzerv, étolaj, bab, lencse és sárgaborsó adományokat várunk.

“Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.”(Mt 25,40)

2017. március 19.


 Együtt a babákért! program

Országszerte összesen 6500 csomag pelenkát adományoz a Katolikus Karitász.

 A katolikus segélyszervezet a  dm Drogerie Markt áruházlánccal közösen négy éve indította el az “Együtt a babákért!” kampányt, amelynek célja a nehéz körülmények között élő családok és gyermekeik támogatása. Idén is 260 családnak segítenek fél évre elegendő pelenkával. A Pécsi Egyházmegyében 15 rászoruló kisgyermekes család kap fél évre elegendő pelenkát két kisgyermek részére.

Dombóváron ennek a programnak köszönhetően két nehéz sorsú család számára tudtunk pelenkát biztosítani. A családok Kutas Attila plébánostól  vehették át az adomány első részét a Szent Imre Közösségi Házban.

2017. március 16.


Önkéntes képzés – lelki nap Pécsett

A dombóvári Karitász önkéntesei március 11-én részt vettek az egyházmegyei Karitász központ által szervezett, képzéssel egybekötött lelki napon. A tartalmas program keretében többek között Lankó József cigánypasztorációs plébános előadását hallgatták meg, részt vettek a vásárosdombói plébános, Szabó Oszkár atya által celebrált szentmisén a székesegyházban, valamint interaktív előadás keretében, a Karitász főmunkatársainak tolmácsolásában betekintést nyertek a Karitász jövőbeli lehetőségeibe, terveibe.

2017. március 11.


“A jó, jót szül”,

ezzel az indító gondolattal kezdte előadását Besenczi Zsolt a pécsi egyházmegyei Karitász  igazgatója, aki helyettesével Szép Sándorral együtt a dombóvári Karitász közösség vendége volt.

A karitász tevékenység lényegéről, a nemzeti Karitász múltjáról és jelen küldetéséről szóló rész után szó esett az aktuális központi programokról és az egyházmegyei szintű tervekről.

Besenczi Zsolt kiemelte, hogy a dél-dunántúli régió hivatalosan is Magyarország legszegényebb régiói közé tartozik, kiemelten fontos, hogy szolgálatunkat az  “Akkor segítünk, ha jól segítünk” szellemében végezzük. Püspök úr szavait idézte, miszerint  a segítség konkrét, kézzelfogható és mindenekelőtt kivezető kell, hogy legyen.

A találkozó az ismerkedésen túl hasznos tapasztalatcserének is bizonyult, kötetlen beszélgetéssel zárult.

2017. január 18.


 Adomány tüzifára van szükség!

A templomi persely bevételekből, összesen 241.100,- forintból 16 családnak vásároltunk tüzifát. Nagyon-nagy szükség van további segítségre!
Kérjük, támogassa munkánkat készpénz adományával, hogy ebben a hideg időszakban tüzifát juttathassunk a dombóvári rászoruló családoknak, nehéz helyzetben lévő egyedülálló időseknek.
Kérjük segítsen, hogy segíthessünk!
Készpénz adományát bedobhatja a templomi Karitász perselyekbe, vagy befizetheti a plébánia hivatalban, vagy átutalással is adományozhat a dombóvári plébánia OTP-nél vezetett bankszámlájára: 11746043-20010465
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: KARITÁSZ TÜZIFA

2017. január 11.