Hirdetések


2018. MÁRCIUS 18. – Nagyböjt 5. vasárnapja

 

  • Köszönetet mondunk mindazoknak, akik süteménnyel, pogácsával vagy bármilyen segítséggel hozzájárultak a nagyböjti triduum megtartásához.

  • Kérjük a kedves testvéreket, jelezzék a sekrestyében azoknak az idős és beteg hozzátartozóknak a nevét és címét, akik szeretnék otthonukban elvégezni a húsvéti szentgyónást, szentáldozást. A betegekhez nagyhét elején megyünk.

  • Jövő vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja lesz. Az ünnepi szentmiséken kerül sor a barkaszentelésre.

  • Ebben az évben április 9-re esik Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon az este 6 órakor kezdődő szentmisén kerül sor a lelki örökbefogadás szertartására a belvárosi templomban. Kérjük azokat, akik szeretnének részt venni: fogadalmukat megújítani, illetve most szeretnének bekapcsolódni az imamozgalomba, jelezzék szándékukat a sekrestyében.