Iskola SZOI

image_pdfimage_print
szoi

honlap

http://www.szorgi.hu/

FB oldal

https://www.facebook.com/Szent-Orsolya-Iskolak%C3%B6zpont-683859151724174

Az iskola küldetésnyilatkozata

“A Szent Orsolya Iskolaközpont alapfeladata, az önművelődéshez, a munkavégzés, a harmonikus testi, és lelki fejlődéshez, valamint a középfokú továbbtanuláshoz szükséges képességek kialakítása, az általános szintű műveltség megalapozása, a fiatalok egészséges életre való nevelése, mely feladatok megvalósításához a Katolikus Egyház tanításainak megfelelően kell eljárni. Az iskola feladata az alaptevékenységeken belül biztosítani az általános iskolai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapfokú végzettség megszerzésére.

Elsődleges célunk tehát az iskolába járó gyermekeknek a keresztény értékrend átadása. Meggyőződésünk, hogy erkölcsi- és testi nevelés területén komoly feladatunk van. Ez utóbbit támasztja alá az, hogy a testnevelést speciális tanterv szerint oktatjuk, emelet óraszámban, mellyel egészséges, harmonikusan fejlődő, fegyelmezett tanulók nevelésére törekszünk.

Az iskola, a gyermekek számára biztosítja az alapfokú művészeti oktatást zeneiskola működtetésének keretein belül. Lehetőség nyílik így a hangszeres zenetanulás személyiségfejlesztő hatásának felhasználására. További cél, hogy a hangversenyek és színházlátogatások szervezésével irányítsuk tanulóink figyelmét az igényes értékeket képviselő zenére.

Tekintettel arra, hogy az iskola múltja két intézményben – polgári, egyházi – gyökerezik, megpróbálja mindkettőből az értékeset átvenni, és folytatni. Törekszünk biztonságot nyújtó, szerető légkörben nevelni, tanítani a gyermekeket szépre, jóra, igazra.”